Gerbiamas, KDB500V SISTEMOS NAUDOTOJAU,

Primename, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754 patvirtintas Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašas, o įsakymo 2.1 punkte nustatyta, kad Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (toliau – TOPD paslauga) savivaldybės ir inžinerinius tinklus ir inžinerinę infrastruktūrą valdančios institucijos ir įmonės, išskyrus šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytas, pradeda naudoti ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d. Iki šio termino topografiniai planai ir inžinerinių tinklų planai derinami raštu, elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, laikantis šiuo įsakymu tvirtinamo Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimų, kurių įvykdymas užtikrinamas ir nesinaudojant TOPD paslauga. Šia tvarka topografiniai planai ir inžinerinių tinklų planai taip pat derinami savivaldybėse, iki šio įsakymo įsigaliojimo sukūrusiose jų teritorijų topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektronines paslaugas.

Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pranešame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. bus nutraukta Jūsų Vilniaus miesto inžinerinių geografinių informacinių duomenų bazių naudojimo sutartis.

Taip pat primename, kad pagal sudarytos Vilniaus miesto inžinerinių geografinių informacinių duomenų bazių naudojimo sutarties 1.20 punktą, Jūs įsipareigojote už KDB500V SISTEMOS paslaugas apmokėti pagal 2016 m. gegužės 17 d. SĮ „Vilniaus planas“ įsakymu Nr. V-16-05 nustatytus įkainius, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius, paslauga laikant kiekvieną geoduomenų užsakymą.

Atsižvelgiant į tai, prašytume tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus iki sutarties galiojimo pabaigos.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“